Jejak
Pendahulu Kaum Alawiyin

Makam Imam Ali Al-Uraidhi bin Imam Jakfar
Ash-Shodiq, di sebalik tembok berlubang, di samping menara mesjid.
(11 kb)


Syi’ib (lereng) Nabi Hud as di negeri kaum Ad dan Tsamud di Hadhramaut. Dalam bangunan itu terdapat makam Nabi Hud as.
(24.1 kb)

Atas: makam Imam Ahmad Al-Muhajir bin Isa, di kota Husaiseh,
Hadhramaut. Bangunan di bawahnya: kubah Shohibus Syi’ib Habib Ahmad bin Muhammad Al-Habsyi.
(12.3 kb)


Makam Imam Al-Muhajir Ahmad bin Isa.
Beliau dijuluki Al-Muhajir karena pada tahun 317 berhijrah dari Irak ke Hadhramaut. 
(15 kb)

Kubah dan makam Imam Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir bin Isa. Beliau dilahirkan di kota Bashrah dan meninggal di kota Sumal tahun 383 Hijriah.
(13.5 kb)

 Kembali ke Atas